Om Fiolen

starten av Fiolen

Februar 1989

Astrid startar hobbybutikk

Heime på loftet i Skjolden starta Astrid med hobbybutikk. Mange kundar kom innom, og ho hadde kurs i krydderbinding.

8. september 1989

Fiolen opnar i Raudebuda

Etter å ha hatt eit vellukka prøveprosjekt med å selje hobbyvarer heime på loftet, leigde Astrid Raudebuda. Her selde vi hovudsakleg hobbyvarer til krydderbinding og korgmaling.

Hausten 1990

Fiolen blir gåve- og interiørbutikk

Vi starta med Sandvika-gardiner og etter kvart kom vi også med lokalprodusert messing, keramikk og mykje anna spennande. Vi kom også med Bazar-vesker, som vart veldig populære. Fiolen utvikla seg til å bli ein gåve- og interiørbutikk.

Hausten 2003

Myklebusthuset blir kjøpt

Fiolen både ynskte seg og trong større lokaler, og difor kjøpte Astrid Randi Bø Hunvik og Arne Martin Hunvik Myklebust-huset, som ligg midt i hjartet av Stryn. Huset kjøpte vi av Audun Myklebust, skreddar som hadde vokse opp i huset. Vi ser på oss som kulturbærarar, og ønska difor å ta vare på det gamle huset frå 1908.

13. november 2003

Fiolen opnar i nye lokaler

Etter å ha kjøpt huset, og pussa det opp kunne vi drive ein større gåve- og interiørbutikk, men ikkje berre det. Fiolen ønskjer å ha mange bein å stå på, og har eit varespekter som er i endring. Besøk av gjestekunstnarar og periodar med sal av antikk/retro-porselen er noko Fiolen etter kvart har starta med, som er populært. Sidan vi ikkje har kjedetilknytning, bestemmer vi sjølve. Vi ynskjer å vere ein butikk til glede for bygdefolket, hyttefolket og tilreisande frå inn- og utland. Mange legg reiseruta si innom Fiolen for å finne noko unikt.

Sommaren 2006

Cruiseturist-trafikken tar av

Fiolen som har mykje ulike varer, tilbyr også souvenir, som er populært blandt cruiseturistane som besøkjer Stryn.

Hausten 2015

Fiolen får eiga smykkeavdeling

Det tidlegare "gule rommet" til Fiolen trong ei opppussing, og her har vi fått pussa rommet opp, og laga til ei eiga smykkeavdeling.

September 2019

Fiolen har 30-årsjubileum.

Etter å ha drive butikk i 30 år, vil dette bli feira med 30-årsjubileum.